Bizi Arayın: (+90) 539 789 07 58 - Mail: info@dilcem.com.tr

Gıda Sektörü.

Gıdaların üretimden tüketim aşamasına geçinceye kadar ki süreçte ürünlerin hasadı, yıkanması, ambalajlanması, depolanması ve taşınması sırasında kalite ve güvenlik koşullarında değişikliklere yol açan nem, oksijen ve mikroorganizma gibi unsurlar, gıdalarda ekonomik kayıpların yanı sıra sağlık açısından riskli durumlar ortaya çıkarmasına neden olabilmektedir.

Sebze ve meyvelerin tohumdan hasada, hasattan tüketime kadar olan diliminde, günümüzde geleneksel koruyucuların bilinçsiz ve yanlış kullanımı söz konusu olup bunlar, zararlıların bu ürünlere direnç geliştirmesine yol açmakta ve etkinliği her geçen gün azalmaktadır.

Üretici buna karşılık çözüm olarak doz artırımı yanında daha toksik, kanserojen kimyasalların kullanımına yönelmiş olup; ürününü güvende tutmak isterken tüketiciyi çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaya başlanmıştır.

Biyolojik mücadele amacıyla piyasada hali hazırda kullanılan ürünler ruhsatlı yurt dışı menşeli veya ruhsatsız olup, bu ürünler bakterisit, fungusit ve virüs etkileri ayrı ayrı olan, gram pozitif bakteriler için etkileri olup uygulamalara bağlı olarak pestisit kalıntıları bırakan ürünlerdir.

Pestisit kalıntılarının bulunması gıda tüketimi açısından zararlı olması yanında, pestisit kalıntısı bulunan tüm ürünlerin geri gönderilmesi, pazarlamacı işletme ve ülkemiz açısından önemli kayıplara sebep olmakta ve sonuçta ülkemizin tarımsal ürünlerdeki prestijinin kaybolmasına neden olabilmektedir.

Bu nedenle Dilechem Kimya tarafından geliştirilen antimikrobiyal sentez ürünler yerel kaynakların sürdürülebilir ilkesini hedef alarak tescili, patenti ve üretimi ülkemize ait olan  meyve ve sebzelerin hasattan tüketime kadar olan zincirde yer alan yıkama, ambalajlama, depolama ve nakliye aşamalarında, yüzeyde ve ortamda var olan gram pozitif, gram negatif, maya, küf ve viral patojen mikroorganizmaların yok edilmesinin tek bir sentezde birleştirilmiş olması, meyve ve sebzelerin raf ömrünün uzatılması, üretici ve pazarlamacıların ürün kayıplarının azaltılması ve tüketicilerin sağlıklı ürün tüketmesi adına oldukça önemli bir teknolojidir.

Bu bağlamda firmamız, çeşitli gıdalar üzerinde etkinlik gösterebilmek ve gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla pek çok sayıda Ar-Ge çalışması gerçekleştirmiş ve başarılı sonuçlar almıştır.

Back to Top