Bizi Arayın: (+90) 539 789 07 58 - Mail: info@dilcem.com.tr

Eğitim Kurumları Dezenfeksiyonu.

Proje Açıklaması

Çocuklar okulda çeşitli yaş gruplarından yüzlerce öğrenciyle temasta bulunmakta, aynı tuvaletleri, yemekhaneyi ve kantini kullanmaktadır.

Dolayısıyla okula taşınan ve orada üreyen mikropların yaygınlaşmasına ve sebep oldukları  hastalıkların transferine neden olmaktadırlar.

Bu hastalıklar, sadece öğrencilerle sınırlı kalmaz, onlardan ailelerine ve tüm topluma yayılabilir.

Bu bakımdan okullarda temizlik ve hijyen, toplum sağlığı açısından da çok önemlidir.

Okullarda zararlı mikroroganizmalar  için pek çok kilit nokta bulunur.

Türkiyede yaklaşık  75 bin civarında okul servisi ile yaklaşık 3,5 milyon çocuk taşınmaktadır ki bu da Türkiyede yaşayan okul çağındaki çocuk nüfusunun yarısından fazlası demek olup; okul servisi endüstrisini Türkiyenin en büyük toplu taşıma sektörü haline getirmektedir.

Ne yazık ki OKUL SERVİSLERİ Norovirus, MRSA, Staph, Salmonella ve E. coli gibi enfeksiyöz mikroorganizmaların en çok yayıldığı alanlardır. Bakteri ve virüsler çocuklar ile taşınır.

Bir öğrenci aracın direklerine ya da koltuğuna temas ettiğinde otobüsü kontamine eder.

Günlük, servis ve diğer tesisleri de kapsayan bir okul dezenfeksiyon programı ile okullarda mikropların yayılımı Oh hijyenDM nin oldukça makul fiyatları ile kontrol altına alınabilir.

Okul servisi ve diğer tesisleri dezefekte etmek için ipuçları:

Yalnızca Sağlık bakanlığı Biyosidal onaylı dezenfektanların kullanıldığından ve etiketteki talimatların takip edildiğinden emin olun. Oh hijyenDM gibi  zararlı bileşen ve agır metal içermeyen etkide olması , alerjen yapıda olmaması, uçucu bileşen olmaması, sürdürülebilir  etki ve sertifika proğramı olması yapılan dezenfeksiyonun etki zamanını artırarak ilave maliyetleri kısar.

Dezenfeksiyonu gerçekleştiren personelin yetkisi ve donanımından emin olun.

Çok temas edilen ve riskli alanlar bütüncül dezenfeksiyon gerektirir.

MERKEZİ HAVALANDIRMA DEZENFEKTAN KATALOGU

EĞİTİM KURUMLARI DEZENFEKTAN KATALOGU

Proje Detayları

  • Date 7 Mart 2019
  • Tags Ofis & Plaza & Otel & Eğitim, SEKTÖRLER

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back to Top