Bizi Arayın: (+90) 539 789 07 58 - Mail: info@dilcem.com.tr

Dış Cephe.

ZARARLI KÜÇÜK CANLILAR ve MİKROORGANİZMALAR

YAŞAMININ HER ANINDA ve ALANINDA RİSK OLUŞTURURLAR.

YAPI  DIŞ YÜZEY / İÇ YÜZEY  ve AKSESUAR BÜTÜNSEL GÜVENLİĞİ İÇİN

DOĞRU DEZENFEKSİYON UYGULAMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.

YAPILARI KARANLIĞA TERK ETMEYİN.

Neden Oh hijyenDM®

Antimikrobiyal Film Kaplama Uygulaması

Amacımız, geçmişte tarihi ve milli motiflerimizi günümüze yansıtan tarihi mekan ve eşyaların ekolojik ve çevresel olumsuz etkilerden uzak tutarak tarihi dokunun nesillere güvenle aktarabilmesine yardımcı olacak teknolojinin geliştirilmesidir.

TARİHİ YAPI ve MÜZELERİN   KORUNMASI

Bu milli değerlerimiz olan tarihi yapılar, saray, müzeler ve ona bağlı iç alanlarda gerek günlük ziyaretçi sayısı ve buna bağlı insanların beraberinde taşıdıkları mikrobiyolojik gerekse yüksek nem ve sıcaklığın neden olduğu mantari problemlerin bu yapılarda  bulunan tarihi eşya ve yüzeylere zarar vermesini önleyerek dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların beraberinde getirdiği tehditleri minimize etmektir.

Tarihi eserlerle ilgili endişeler, kimya üzerindeki sıcaklık etkilerinde yatar. Isı, kimyasal reaksiyonların hızını hızlandıran bir katalizör görevi görür. Tarihi eserlerin kaderi daha belirsiz hale gelir. Küresel ısınma, karbondioksit gibi sera gazlarının yeryüzünde radyan ısıyı yakaladığında, sıcaklıkların yükselmesine neden olduğunda ortaya çıkar.

Diğer faktörler, tarihi eserlere verilen zararın oranına katkıda bulunur. Nemin artması, yağmurun yokluğunda korozif kimyasal reaksiyonlar için gerekli ortamı sağlar. Benzer şekilde, güneş radyasyonundaki değişiklikler, küresel ısınmanın belirli bir alan üzerindeki etkilerini taklit ederek geçici olarak anıtların yüzeyindeki sıcaklıkları arttırabilir.

Günümüze kadar bu amaçla farklı kimyasal ve uygulamalar yapılmasına rağmen bahse konu tüm etkilerini beraber koruyan teknolojiye ulaşılamamış ve arzu edilen seviyede koruma sağlayamamıştır. Biyo teknolojik yaklaşımlarla geliştirilen ürünlerimiz bu sorunları çözmekte ve uzun süreli koruma etkinliğine sahiptir.

Kullanmış olduğumuz sentez ürün, tarihi mekanlarda yer alan eşya ve mobilyalar için uzun süreli koruma etkinliğine sahip olup uygulamaya bağlı olarak uzun süre etki mekanizmasını devam ettiren yeni nesil bir üründür.

Yapılan çalışmada Anıtsal yapıların ve objelerin ömrünü kısaltan 2  farklı etmenin olumsuz etkileri giderilmektedir.

  1. Canlı organizmaların yaratmış olduğu tahribat, çürüme, küflenme ve renk değişimlerin önüne geçilir.
  2. Malzeme yüzeylerini 0,4 micron koruyucu bir film tabaka ile kaplayarak oksijen ile temas kesilerek oksijenin yarattığı yıkıcı etki ortadan kaldırılır.

Dilechem Kimyanın bu uygulamadaki amacı tarihi yapı, saray, müze ve bu binalardaki koleksiyonlarını ve binalarımızın iç ve dış yapısını uzun yıllar boyunca ziyaretçilerin görmesini sağlayacak sürdürülebilir yöntemler geliştirmek için birlikte çalışmak ve çözümler üretmektir.

Tarihi yapı, bina ve anıtların su, ısı, atmosferik kirleticiler ve canlı organizmalar gibi çevresel faktörler nedeni ile bozulmasını engellemek için geliştirmiş olduğumuz koruyucu sentez ürün ve uygulaması, tarihi anıtların yıpranmasının etkisini azaltmak için ekonomik ve güvenilir bir yol ortaya koymuştur.

Back to Top