Bizi Arayın: (+90) 539 789 07 58 - Mail: info@dilcem.com.tr

Tarım Sektörü.

Gıdaların açık alan ve kapalı sera alanları üretiminde yetiştiriciler için çözümü zor ve kaybı yüksek olan bakteriyel, mantar ve viral kökenli hastalık etmenlerinde, Dilechem Kimya koruyucu ürün ve uygulamalarıyla söz konusu hastalıkların oluşma riskleri ortadan kaldırılmıştır.

Yapılan sera ve açık alan çalışmalarında farklı bitki desenlerinde önemli pozitif sonuçlar elde edilmiştir.

Uygulama, patenti firmamıza ait soğuk sisleme cihazlarımızla sıvı formadaki ürünümüzün alana kuru buhar olarak salınması ile tatbik edilmesi yanında sera ya da açık alanlarda bitki yüzeyine doğrudan püskürtülerekten bitkilerin mantar kökenli (Çökelten Hastalığı, Külleme Hastalığı, Fusarium ve Verticillium Solgunluğu, Cucurbitacaea Fusarium Solgunluğu, Domates (yeşil) Yaprak Küfü Hastalığı, Kurşuni Küf (Botrytis Çürüklüğü), Domates Erken Yanıklığı,Mildiyö Hastalığı, Beyaz Çürüklük (Sap Çürüklüğü, Kök Mantarlaşması, Gövde Çürüklüğü, Gövdede Zamklı Yaralar-Meyvede Siyah Çürüklükler, Yalancı Mildiyö Hastalığı, Biber Kök Boğazı Yanıklığı yada Çürüklüğü vb.) ve bakteriyel kökenli (Bakteriyel Leke Hastalığı, Bakteriyel Kara Leke Hastalığı, Bakteriyel Solgunluk, Bakteriyel Gövde Öz Çürüklüğü vb.) hastalıklardan korunması sağlanmaktadır.

Back to Top