Bizi Arayın: (+90) 539 789 07 58 - Mail: info@dilcem.com.tr

Sağlık Kurumları Dezenfeksiyonu.

Proje Açıklaması

Hastaneler, çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin enfeksiyon ile karşı karşıya kalabileceği risk potansiyeli en yüksek alanlardır.

Enfeksiyon kontrolüne yönelik yapılan kontaminasyonu önleyici prosedürler hali hazırda uygulansa da yetersiz kalınan durumlar söz konusu olabilmektedir.

Hijyenik bir genel ortam enfeksiyonları önlemede en büyük adımlardan birisidir.       

Günlük dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedür ve protokollerinin başarısı doktorlarımız ve çalışan personelinde başarısını pozitif etkiliyecektir.       

Katyonik polimer yapıdaki Oh hijyenDMsüreğen etkisiyle klasik dezenfektanlara göre daha etkindir.

Patojenlerin üremesi, yayılması ve koloniler kurması engellenmiş olur.

Kontak temaslı anlık etkili dezenfektan ürünleri ile arzu edilen sonuçlar elde edilemez.

Sağlık alanında mikroorganizmalarla mücadele anlık değil sürekli olmalıdır.

Nasıl ki hastanelerde kullanılan alet, ekipman ve teknikler  ihtiyaclar doğrultusunda  gelişmekte ise;  sağlıklı tedavi alanları oluşturmak için kullanılan ürünler ve uygulama teknikleride buna paralel gelişme göstermektedir.

Oh hijyenDMgünümüz ihtiyaç ve taleplerini kusursuz karşılayan en gelişmiş ve dengeli biyosidal ürünüdür.

Proje Detayları

  • Date 7 Mart 2019
  • Tags Sağlık Hizmetleri & İlaç Üretim Endüstrisi, SEKTÖRLER

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back to Top