Bizi Arayın: (+90) 539 789 07 58 - Mail: info@dilcem.com.tr

Endüstriyel Tesisler.

Proje Açıklaması

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin en önemli ve temel konulardan biri de iş hijyenidir.

İş hijyeni; iş yerinde hastalığa neden olabilecek, sağlık ve iyilik hâlini bozabilecek, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratabilecek çevresel tehlikeleri ve stresleri önceden gören, değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır.

İş yerlerindeki sağlık riskleri eski çağlardan beri bilinmektedir.

Geçmişte, iş yerlerindeki biyolojik,kimyasal, fiziksel, ergonomik ve psikolojik çevresel etmenlerin ve streslerin tehlikeleri tam olarak bilinmediği için uzun yıllar bu tür tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmadan çalışılagelmiştir.
Günümüzde ise, iş hijyeni tek bir kişinin veya tek bir ekibin yürütebileceği iş olmaktan çıkmış ve çeşitli mesleklerden yetkin kişilerin birlikte çalışarak yürütebileceği bir hizmet durumuna gelmiştir.

İş hijyeni(occupational hygiene) ile endüstriyel hijyen (industrial hygiene) kavramları eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel hijyenin çalışma alanı daha çok inşaat,maden ve imalat sektörlerini kapsamaktadır.

Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları olarak tanımlanabilirken,  iş hijyeni; iş yeri ve çevresini sağlığa zararlı hâle getiren etkenlerin temizliğini amaçlar.

İş hijyeninin çalışma konusu bütün endüstri alanları ile birlikte finans ve hizmet sektörlerini de kapsar.

Kişisel hijyen ile iş hijyeni kavramları birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Hijyen sözcüğü genel olarak sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır.

İş hijyeni uygulamaları dört temel adımı kapsar. Bunlar; iş yeri ve çevresi ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve eğitim’dir.

İş yerlerinde, özellikle büyük endüstriyel tesislerde, çalışanların sağlığını tehdit edebilecek çok sayıda çevresel tehlike mevcuttur.

Böyle yerlerde çalışma ortamını çok iyi takip etmek ve tehlikeleri riske dönüşmeden hızla etkisiz kılmak için sürekli olarak ölçümler yapmak metot ve stratejiler geliştirmek
gerekir.

İş hijyeni hizmetleri farklı mesleklerden uzmanların birlikte çalışarak yürütebilecekleri bir hizmettir.

Gerçek anlamda bir planlama çalışması yapılmadan faaliyete geçirilen işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu çalışmalar yapılırken çalışma alanında bulunan yada bulunabilecek insan yoğunluğu mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Yanlış veya eksik yapılan hijyen ve dezenfeksiyon uygulamaları çok büyük sonuçlar doğurabilir.

Amaç sağlıklı, sürdürülebilir ve ölçülebilir ürün ve uygulamalar ile hijyen ve dezenfeksiyon yapılmasıdır.

İSİG ORTAM DEZENFEKTAN KATALOGU

MERKEZİ HAVALANDIRMA DEZENFEKTAN KATALOGU

KLİMA DEZENFEKTAN KATALOGU

 

Proje Detayları

  • Date 13 Şubat 2019
  • Tags Endüstriyel Tesisler, SEKTÖRLER

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back to Top